9 juli 2008 - Boxtel  16 km                                                                   GPS
A 2 tussen Den Bosch en Eindhoven afslag 25 Boxtel- Noord, richting Boxtel na 600 m links parkeerplaats bij Museum. De route gelopen vanaf museum richting Boxtel, eerste weg links richting waterzuivering. Verder zie kaart. Route iets ingekort door voor het klooster, gem. Esch, de weg over te steken en het bos in te lopen. (* op de kaart)

Indruk

Afwisselende wandeling, door bos, langs de Dommel, langs akkerland en vennen. Over asfalt , zandpaden en dijkjes.

terug                                                                                                                              foto's